Asielrecht

 

Al vanaf 1992 behartig ik de belangen van vluchtelingen. Als asieladvocaat heb ik te maken met mensen die zich in een extra kwetsbare positie bevinden door wat zij hebben meegemaakt, door de soms complexe procedures die gevoerd moeten worden en ook door de culturele verschillen en taalbarrières.

Ik vind het belangrijk om terdege rekening te houden met de achtergrond en ervaringen van de vluchteling en de cliënt op zijn gemak te stellen waardoor de details van zijn of haar zaak beter uit de verf kunnen komen. Ook vind ik het boeiend mij bezig te houden met het actuele asielvraagstuk en de daarbij behorende politieke, veiligheids- en mensenrechtensituatie in de herkomstlanden.

Als asieladvocaat is het daarnaast essentieel om op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen in het recht en het regelmatig gewijzigde beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Maak snel een afspraak en wij bespreken de mogelijkheden voor uw procedure.