Disclaimer, advocaat Marianne Steenbergen


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en/of voor algemeen gebruik.

Advocatenkantoor Marianne Steenbergen staat op geen enkele wijze in voor de juistheid, volledigheid en/of voortdurende actualiteit van de informatie.

Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Advocatenkantoor Marianne Steenbergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website.

-------

De Algemene Voorwaarden van Marianne Steenbergen Advocaat zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op deze website en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

All instructions accepted and carried out and all services rendered are subject to our general terms and conditions, which are available upon request and can also be found on this website.

Any liability shall be limited to the amount that the insurer makes payable under the professional insurance policy in the matter concerned.