Kosten

 

Het eerste intake- en kennismakingsgesprek is altijd gratis. Ik zal dan samen met u de mogelijkheden en moeilijkheden van uw zaak bekijken.

Gefinancierde rechtsbijstand
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In de praktijk betekent dit dat de overheid aan de advocaat een vergoeding betaalt, en dat u als cliënt een eigen bijdrage krijgt opgelegd. De eigen bijdrage varieert in hoogte afhankelijk
van uw inkomen en vermogen. Als u in de laagste inkomenscategorie valt kan de gemeente via de Bijzondere Bijstand uw eigen bijdrage vergoeden.

Bekijk in deze tabel of uw inkomen onder het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen valt.

 

     
Alleenstaand

 

 
Gehuwd of samenwonend

 

  
Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

 

 
  Maximaal  
  verzamelinkomen     
               

€ 26.000 per jaar

€ 36.800 per jaar

€ 36.800 per jaar

 
  Vrijgesteld vermogen

 


€ 21.139
 


€ 42.278
 


€ 21.139 per jaar

Op www.rvr.org vindt u hierover meer informatie.


Scherp tarief
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand reken ik een scherp concurrerend uurtarief van € 160,-- exclusief BTW en 5% kantoorkosten. In het eerste gesprek zal er in de meeste gevallen een indicatie gegeven kunnen worden van de totale kosten. Ook is het mogelijk een vaste prijs af te spreken.