Sociaal zekerheidsrecht

 

U kunt bij mij terecht voor uw problemen op het gebied van uitkeringen. U kunt dan denken aan een Bijstandsuitkering (Participatiewet), Kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW-uitkering. Heeft u een beslissing gekregen van het UWV (o.a. WAO, WW, WIA) of de gemeente (o.a. Bijstand, Participatiewet, WMO en PGB) over uw uitkering en u bent het niet eens met de inhoud?

Maak snel een afspraak (let op de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken!) en wij spreken samen de mogelijkheden door.

Natuurlijk kunt u ook zelf een bezwaar indienen of na een bezwaarschrift, beroep indienen bij de rechtbank. De toegevoegde waarde van mijn rechtsbijstand zit hem erin dat ik op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie en beleid, waardoor de kans groter is dat de overheidsinstantie net dat duwtje krijgt om in uw voordeel te beslissen. Ik weet de weg in de complexe regelgeving en heb ruime ervaring op dit gebied. Ik kan u helpen om uw rechten geldend te maken.