Sociaal advocaat nodig in Roosendaal of Etten-Leur? Bel 0165 - 32 56 01 of stuur een e-mail voor een gratis kennismakings- en adviesgesprek.

Advocaat asielrecht/vluchtelingenrecht

Rechtshulp bij asiel- en beroepsprocedures

Bent u gevlucht voor oorlog of schending van mensenrechten? Wordt u vervolgd om uw ras, godsdienst of politieke overtuiging? Dan kunt u in één lidstaat van de EU asiel aanvragen. U heeft hierbij recht op een asieladvocaat. Ervaren in ingewikkelde asielprocedures help ik aantonen dat u bescherming nodig heeft en dat u daarom recht heeft op een ‘verblijfsvergunning asiel’.

Zelfgekozen of toegewezen asieladvocaat

Nadat u zich bij een aanmeldcentrum gemeld heeft, bent u vrij uw eigen asieladvocaat te kiezen. Doet u dat niet, dan wijst de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) u er een toe.

Als sociaal, gespecialiseerd asieladvocaat sta ik geregistreerd bij de RvR en ben ik ingeroosterd bij het aanmeldcentrum ´s-Hertogenbosch. U kunt mij dus zelf benaderen of u wordt naar mij doorverwezen. De RvR registreert overigens alleen asieladvocaten die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Orde van Advocaten en aan die van het RvR zelf.

Wat doet een asielrechtadvocaat?

Omdat asielrecht streng en ingewikkeld recht is, doet u er goed aan direct een asieladvocaat in te schakelen. Zo voorkomt u fouten en stijgt uw kans op asiel. Ik sta u de hele asielprocedure bij: vanaf het indienen van uw aanvraag tot het, zo nodig, aantekenen van (hoger) beroep tegen de uitspraak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  • procedure asielaanvraag voorbereiden
  • eerste gehoor en nader gehoor IND voorbereiden
  • aanvullingen/correcties op gehoor bij IND indienen
  • zienswijze op ‘voornemen tot afwijzing’ bij IND indienen
  • (hoger) beroep tegen afwijzing asielaanvraag aantekenen

Beoordeling asielaanvraag door de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of u asiel krijgt. De IND kan uw asielaanvraag afwijzen, bijvoorbeeld wanneer uw verhaal niet geloofwaardig is, uw eigen overheid u bescherming kan bieden, u een gevaar vormt voor de openbare orde of u asiel in een andere EU-lidstaat moet aanvragen. U mag in één lidstaat asiel aanvragen. Wordt uw aanvraag daar afgewezen, dan mag u niet nogmaals asiel in een andere lidstaat aanvragen. Deze afspraak tussen de EU-landen heet de Dublin-verordening.

Asielrechtadvocaat nodig? Bel of mail!

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van asiel? Wilt u (hoger) beroep aantekenen tegen de afwijzing van uw aanvraag? Bel 0165 - 32 56 01 of stuur een e-mail. Hou er rekening mee dat uw beroep binnen 6 weken na beslissingsdatum ingediend moet zijn.

“Marianne doet er alles om vluchtelingen te helpen”

“Ik ervaar de samenwerking met Marianne Steenbergen als zeer positief. Ze doet er alles aan om de juridische belangen van vluchtelingen zo goed mogelijk te behartigen. Als jurist heeft zij jarenlange ervaring met het vreemdelingenrecht. Daardoor weet ze gedegen advies en/of processtukken af te leveren. Mariannes aanpak is adequaat, accuraat en proactief. Daarbij is ze toegankelijk en informeel, en tegelijkertijd zakelijk en professioneel in de omgang met haar cliënten.”

Raoul Clarijs
Teamleider / juridisch begeleider bij VluchtelingenWerk, Roosendaal

Laag inkomen?
Ontvang gesubsidieerde rechtshulp!

Kunt u geen asieladvocaat betalen? Dan krijgt u de advocaatkosten volledig vergoed.

Bel 0165 - 32 56 01 voor meer informatie over deze subsidie.

Mijn rechtsspecialisme

Contact

Mr Marianne Steenbergen
Boulevard 71
4701 ER Roosendaal

T   0165 - 32 56 01
F   0165 - 32 79 51

advocaat@mariannesteenbergen.nl